“Polsko – nie zgrzytaj!” jest akcją mającą na celu zapoznanie społeczeństwa z problemem, jakim są zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego oraz uświadomienie konsekwencji płynących z braku podjęcia odpowiednich działań profilaktyczno-leczniczych.
Podczas akcji będziemy wyjaśniać złożony mechanizm powstawania choroby, która może prowadzić do uszkodzenia poszczególnych elementów układu stomatognatycznego oraz istotnie obniżyć jakość życia chorego. Jest to schorzenie, o którym wciąż mało się mówi. Symptomy choroby często mylnie uznawane są za objawy innych chorób, przez co ludzie często nie mają świadomości, z czego wynikają ich dolegliwości.


Myślisz, że to może być również Twój problem? Przyjdź!


A.N.