Zapraszamy studentów, doktorantów oraz naukowców do zaprezentowania w formie plakatu wyników swoich badań, opisów przypadków, doświadczeń klinicznych podczas Międzynarodowego Kongresu Stomatologicznego Dent Group Academy 2017.

Tegoroczny Kongres odbędzie się w dniach 3-4.czerwca. Jego temat brzmi: „Od profilaktyki do implantoprotetyki dla zachowania zdrowia jamy ustnej”.


Streszczenia prac, po zaakceptowaniu ich do publikacji, zostaną wydane w oficjalnej Książce Kongresowej. Termin przesyłania streszczeń i plakatów upływa 30 kwietnia.

Uczestnicy sesji plakatowej mogą liczyć na promocyjne ceny udziału w Kongresie!
do 31.03. – 450 zł netto
po 31.03. – 500 zł netto


ZGŁOSZENIA / OBSŁUGA KLIENTA:
Anna Bęczkowska
tel: 32 788 51 28
mail: a.beczkowska@elamed.plA.N.