Serdecznie zapraszamy na Pierwszy Kongres VIVA HEALTH FUTURE, wspólne przedsięwzięcie Zespołu Naukowo-Badawczego PGV, Politechniki Gdańskiej i European Dental Implant Institute Vivadental, przy współudziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział w Gdańsku. Liczymy na Twoją obecność! 🙂
Oficjalne zaproszenie

kongres-plakat70x100b