Lege Artis to czasopismo, które powstało z inicjatywy studentów wszystkich kierunków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak zauważa Mateusz Stajner, Redaktor Naczelny, od momentu narodzin pomysłu utworzenia czasopisma do wydania pierwszego numeru upłynął ponad rok. Był to okres intensywnej pracy, która zaowocowały powstaniem prawdopodobnie jedynego takiego tworu o randze ogólnopolskiej.

Pierwszy numer Kwartalnika poświęcony jest w dużej mierze odporności organizmu oraz antybiotykoterapii i zagrożeń, które niesie. Będziecie mogli też dowiedzieć się jakie zastosowanie ma cytometria, czym jest IBS oraz odświeżyć swoje wiadomości o boreliozie. W drugiej części czasopisma odnajdziecie podstawowe informacje o organizacjach studenckich, których wkład w powstanie „Lege Artis” jest nieoceniony.

Zapraszamy do lektury!


A.N.