Historia Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii ( PTSS )

NARODZINY PTSS

Wszystko zaczęło się w lipcu 1997 roku we Wrocławiu.

Dlaczego Wrocław, dlaczego lipiec, dlaczego 1997 rok?

Cofnijmy się jeszcze 2 lata – 1995 rok  piąte spotkanie European Medical Student’s Association (EMSA) w Hamburgu. Student Marek Pużyński z Wrocławia pojechał na konferencję z zamiarem stworzenia Stowarzyszenie Studentów Medycyny.

Ostatecznie narodziła się idea utworzenia Stowarzyszenia Studentów Stomatlogii (nie zapominajmy, że w Europie już prężnie od 1988 roku działała European Association of Dental Students – EDSA oraz międzynarodowa organizacja International Association of Dental Students – IADS od 1951 roku).

ZAŁOŻYCIELE

Joanna Indyka-Markowska, Renata Cisek-Skotnicka, Aleksandra Kraśnicka-Ściborska, Marek Pużyński, Szymon Dudek, Maciej Kuźniar, Romuald Ściborski i Jarosław Sobczyk. To właśnie z ich inicjatywy powstało nasze Towarzystwo. Jest rok 1997…

Rok 1999 Grzegorz Badora obejmuje stanowisko Prezesa PTSS ( we wcześniejszych latach pozycja Prezydenta była nazywana stanowiskiem Prezesa).  Wskrzeszenie idei towarzystwa następuje dzięki pomocy i wielkiemu zaangażowaniu dr n. med. Barbary Bruziewicz-Mikłaczewskiej, która była opiekunem koła protetycznego przy Katedrze Protetyki AM we Wrocławiu. Na przełomie lat 1999-2002 powstają nowe oddziały PTSSu. W 2000 roku (wrzesień-grudzień) następuje kontynuacja starań o Full School Membership w IADS. Prezes Badora nawiązuje kontakt z istniejącym już wcześniej Stowarzyszeniem Studentów Stomatologii w Krakowie oraz z EDSA. 16 grudnia 2000 roku zostaje zorganizowany  I Walny Zjazd PTSS we Wrocławiu. Tutaj właśnie wybrano pierwszy po założycielach Zarząd Główny PTSS: Prezes – Grzegorz Badora, Wiceprezes – Ewa Mendrela , Skarbnik – Aleksandra Majdzik, Sekretrz- Marta Rzepniczka oraz Członek – Jacek Bury.

Podczas tego zjazdu zatwierdzony został nowy Statut PTSS oraz ustalona wysokość rocznych składek członkowskich. Grzegorz Badora zaprojektował logo PTSS. Ustalono tymczasowy adres Towarzystwa – ul. Wojciecha z Brudzewa 12, gdzie znajdują się akademiki.  Rok 2001 był  bardzo owocny- powstały 3 oddziały.

19.11.2001 utworzono oddział Zabrzański z inicjatywy studentów : Adama Peteji, Magdaleny Brzozy oraz Tomasza Zbożenia. Niecały miesiąc później  3.12.2001 Maciej Marcinowski założył oddział Poznań, a tydzień później  10.12.2001 powstał oddział Kraków. Zatrzymajmy się na chwile przy historii oddziału krakowskiego. Wszystko zaczęło się z inicjatywy Ilony Olszewskiej, która założyła Stowarzyszenie Studentów Stomatologii (SSS) w 2000 roku przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikowała o School Membership w IADS. Jednak po długich rozmowach Ilona Olszewska z Grzegorzem Badorą doszli do porozumienia i z dniem 10.12.2001 SSS zostaje przekształcone w oddział PTSS Kraków. Dzięki czemu PTSS zyskuje Full Country Membership w najstarszej organizacji studentów stomatologii.

Rok 2002 powstają kolejne oddziały, a PTSS rośnie w siłę. 1.03.2002 utworzono oddział Białystok, a 14 dni później powstaje oddział Lublin. W tym roku założono także  oddziały w  Łodzi ( 11.10.2002), Szczecinie oraz Gdańsku.

W 2001 roku została zatwierdzona oficjalnie nowa funkcja w Zarządzie Głównym – Narodowego Koordynatora Wymian z IADS (NEO), którą objęła Iwona Olszewska.  23 marca 2002 r. został zwołany Nadzwyczajny Walny Zjazd we Wrocławiu, podczas którego uzupełniony został skład władz Towarzystwa. Wiceprezesem został Tomasz Kozerski.

2003

Rok później, w 2003  w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu wybrano nowy Zarząd Główny. Prezesem został Maciej Marcinowski, Wiceprezesem – Grzegorz Badora, Skarbnikiem – Rafał Łosik , Sekretarzem – Maria Piskorska, Członkiem Zarządu – Maciej Mikołajczyk oraz NEO została Marta Czownicka, którą później zastąpił Łukasz Dylewski.

W marcu został zorganizowany Mid Year Meeting IADS w Krakowie. Mid Year Meeting jest jednym z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu IADS. To jedno z dwóch spotkań w roku, które zbiera delegatów ze wszystkich krajów członkowskich podczas obrad Rady Generalnej oraz Zarządu Głównego, podczas którego ustalane są strategiczne decyzje odnośnie dalszego rozwoju IADS. Rok 2003 oddział Poznań we współpracy z Zarządem Głównym organizuje Obóz Naukowo-Badawczy studentów stomatologii  w Sierakowie,  którego opiekunami z ramienia Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu są: dr. n. med. Andrzej Wąsik i lek. stom. Bartosz Cerkaski. Patronat nad obozem objął Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego wówczas  Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu a dziś JM Rektor  prof. dr hab. Marek Ziętek. . W 2003 zorganizowana została również Studencka Liga Bowlingowa w Poznaniu z inicjatywy Macieja Marcinowskiego, gdzie nie tylko stomatolodzy, ale i studenci innych uczelni poznańskich mieli okazję wypróbować swoich sił w bowlingu. 20-22 marca 2003  PTSS pojawia się   na targach Saldent organizowanych w Poznaniu.

2004

Na Walnym Zjeździe wybrany zostaje nowy Zarząd Główny. Prezydentem (już nie Prezesem, pojawia się zmiana w statucie PTSS) zostaje Maciej Marcinowski, Sekretarzem Generalnym – Paweł Hazner , NEO – Magdalena Maciejowska.

Wróćmy jednak do historii PTSS w IADS czyli kto z PTSS pojawił się w Zarządzie Głównym IADS. Oto jak wyglądała ta historia: W 2001 Iwona Olszewska została wybrana International Exchange Officer (IEO) następnie w 2002 została wybrana na Prezydenta IADS. W 2003 pełniła funkcję Immediate Past President. Kolejną osobą w Zarządzie Głównym IADS była Magdalena Maciejowska, która w 2006 pełniła funkcię IEO, a od 2007-2009 została Sekretarzem Generalnym. Następnie w latach 2008 – 2010 funkcję IEO  objęła Aneta Filipiuk. W latach 2011-2012  Magdalena Wilczak pełniła funkcje International Scientific Officer (ISO).

2005

W dniach 18-20 marca  odbył się III Walny Zjazd PTSS we Wrocławiu, gdzie został wybrany nowy Zarząd Główny. Pozycję Prezesa objęła Aneta Fuglewicz, pozycję Wiceprezesa objął Maciej Marcinowski, Sekretarza Paweł Żany, a NEO została Magdalena Maciejowska.

2006

20 maja w Poznaniu odbył się Walny  Zjazd PTSS, gdzie zostały wybrane nowe władze. Prezydentem został Marek Furmanik, Wiceprezydentem – Mateusz Chojnicki, Skarbnikiem – Marta Emerich, Sekretarzem Generalnym– Paweł Hazner, Członkiem Zarządu Głównego – Michał Dojs, a NEO – Aneta Filipiuk. Na tym Zjeździe zatwierdzona została poprawka w statucie odnośnie kadencji Zarządu Głównego . Od roku 2008 kadencja Zarządu trwać będzie rok.  W 2006 PTSS zostaje członkiem EDSA.

2007

W 2007 roku odbyły się 3 konferencje, w tym świętowane było X-lecie PTSS. Jubileusz X-lecia PTSS nie mógł się odbyć nigdzie indziej jak w kolebce PTSS – Wrocławiu. Członkowie wszystkich oddziałów zjechali się do Wrocławia niczym pielgrzymi dnia 30 listopada i tak zostali tam do 2 grudnia.

2008

Jest już rok 2008, dnia 28 lutego dobył się  Mid Year Meeting IADS w Lublinie. Polskę odwiedziło ponad 70 studentów stomatologii z 20 krajów. Komitet organizacyjny tworzyli wtedy m.in.:  Ilona Lalak, Aneta Filipiuk, Maciej Michalak oraz Michał Paulo.

28 – 30 marca 2008 roku odbyła się konferencja Dental News III oraz Walny Zjazd PTSS, gdzie zostały wybrane nowe władze. W skład nowego zarządu weszli : Mateusz Pawelczak – Prezydent, Ilona Lalak – Wiceprezydent, Skarbnik – Mateusz Gołębiewski, Sekretarz Generalny – Krzysztof Gniazdowski, Członek Zarządu Głównego – Michał Parafieńczyk oraz NEO – Aneta Filipiuk. Podczas konferencji odbył się również Ogólnopolski Bal Stomatologa w Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie 620  gości bawiło się do białego rana.

2009

Jest rok 2009, ale ten czas płynie! Kolejne konferencje za nami, podczas kadencji zarządu 2008-2009 liczba członków PTSS była największa w stosunku do lat poprzednich.  Współpraca z firmą Bestom została wznowiona, czego efektem jest nowe czasopismo PTSS – StuDentico,  Została zawarta współpraca z firmą C.Witt, która zaowocowała w szkoleniach implantologicznych w Austrii w malowniczym Sankt Lambrecht. Coraz więcej osób z PTSS zaczyna wyjeżdżać na zagraniczne praktyki z IADS. Jest kwiecień, a dokładnie 24 do 26 kwietnia 2009 roku. Jesteśmy w Lublinie.  Starówka. Spokojny kwietniowy weekend. Walny Zjazd.Ministerstwo Zdrowia dało patronat tej  konferencji- jest to początek współpracy z tym ministerstwem i organami mu podległymi. Tym razem wybrani do zarządu głównego zostali : Mateusz Chojnicki objął funkcję Prezydenta , Maciej Michalak – Wiceprezydenta, Małgorzata Bachanek – Skarbnika Generalnego, Emilia Mazur – Sekretarza Generalnego, Natalia Piechota – Członka Zarządu Głównego, Joanna Filipiuk – NEO.  Kolejne zjazdy PTSS za nami. Od 2009 w Poznaniu zaczyna odbywać się CEDE, które staje się miejscem spotkań również członków PTSS Na targach CEDE mamy swoje stoisko.  PTSS zwiększa znów liczbę członków, jest nas coraz więcej!

2010

Przychodzą kolejne wybory tym razem Zjazd Walny PTSS odbył się w Łodzi w dniach 19-21 marca. Oczywiście jak na Zjazd Walny przystało został wybrany nowy Zarząd, w którego skład weszli : Maciej Michalak – Prezydent, Konrad Sadowski – Wiceprezydent, Małgorzata Bachanek – Skarbnik Generalny, Marcin Wilczek – Sekretarz Generalny, Mateusz Falkowski – Członek Zarządu Głównego oraz Joanna Filipiuk – NEO. Wiele się wydarzyło w ciągu tego roku. Na CEDE podczas targów na stoisku PTSS znajdował się unit oraz aparat VELscope, którym studenci badali ochotników. Podczas targów zaprezentowany został kolejny z numerów StuDentico, które staje się coraz bardziej popularne wśród studentów stomatologii. Prezydent PTSS na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz konsultantem krajowym i wojewódzkimi ds. stomatologii wieku rozwojowego prezentuje plan przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji profilaktycznej dla najmłodszych – jest to początek  takich przedsięwzięć jak: „Tramwaje zdrowego uśmiechu”, „Zdrowe zęby na całe życie” czy projektu stworzenia Dentobusu. W tym roku także odbywa się szkolenie w Austrii w Sankt Lambrecht z zakresu Implantologii. Szkolenia te organizowane są do dzisiaj co roku w lipcu.

2011

Zjazd Walny tym razem w Warszawie w dniach 15-17 kwietnia, gdzie został wybrany nowy Zarząd Główny. W jego skład weszli : Maciej Michalak – Prezydent , Sadri Rayad – Wiceprezydent, Konrad Sadowski  – Skarbnik Generalny , Eliza Ganczarska – Sekretarz Generalny, Maciej Krawiec – Członek Zarządu Głównego , Joanna Filipiuk – NEO. W maju zostaje zorganizowane pierwsze szkolenie na żaglówkach, czyli Majówka pod żaglami połączona ze szkoleniem. Rusza nowy projekt PTSS – fundacja BE ACTIVE, która zrzesza czynnych sportowo stomatologów. W fundacji działa ZG PTSS oraz aktywni działacze z poszczególnych oddziałów. Ideą członków fundacji jest powiększanie wiedzy merytorycznej połączone z  aktywnym wypoczynkiem. Od tej chwili większość szkoleń organizowanych przez członków PTSS zawiera znak „be active dentist”. Tradycją stają się Mazurskie Majówki. Kolejnym osiągnięciem PTSS jest nowy cykl konferencji „Dental Scientific Days”. Konferencja ta odbywa się w cyklu dwuletnim i organizowana jest we współpracy z IADS. Studenci i młodzi lekarze dentyści mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań na polu naukowym, gdzie są oceniani przez międzynarodowe jury. Pierwsze „Dental Scientific Days”, konferencja autorska Magdaleny Wilczak,  odbyło się w listopadzie 2011 roku.

2012

W lutym fundacja BE ACTIVE organizuje szkolenie pt „Endonarty” w Val di Sole we Włoszech. Uczestnicy nie tylko mogli utonąć w białym szaleństwie, ale poznali tajniki endodoncji pod mikroskopem, dzięki wiedzy i doświadczeniu dr n. med. Bartosza Cerkaskiego oraz dr Krzysztofa Kowalczyka. Szkolenie okazuje się sukcesem i przechodzi do kalendarza szkoleń cyklicznych. Kolejną nowością w PTSS są sekcje naukowe, które umożliwiają ukierunkowany rozwój studentów i młodych lekarzy na szkoleniach z tematyki, która ich interesuje. Maciej Michalak jest pomysłodawcą i inicjatorem sekcji naukowych PTSS: Sekcja Chirurgiczno-Implantologiczna, Sekcja Endodoncji i Stomatologii Odtwórczej oraz Sekcja Ortodontyczna. O przyjęcie do sekcji może się starać każdy student powyżej 3 roku oraz każdy lekarz działający w PTSS. Sekcje mają na celu doszkalać swoich członków w dziedzinach, o których na uczelniach  mówi się za mało. Działalność w sekcji połączona jest z częstymi wyjazdami na szkolenia zewnętrzne, na które jej członkowie mają specjalnie wynegocjowane zniżki. Tak docieramy do kolejnego Zjazdu Walnego, który odbył się w dniach 20-22 kwietnia  w Szczecinie. Podczas Zjazdu wybrany został nowy Zarząd Główny : Maciej Michalak – Prezydent, Sadri Rayad – Wiceprezydent,  Olaf Sitarski – Skarbnik Generalny , Eliza Ganczarska – Sekretarz Generalny, Maciej Krawiec – Członek Zarządu Głównego oraz Magdalena Wilczak – NEO.  Rok 2012 minął bardzo pracowicie. Rozpoczęte zostały przygotowania do Międzynarodowego Kongresu XV-lecia PTSS. Dzięki inicjatywie Macieja Michalaka powstaje pomysł zorganizowania akcji PTSS podczas Międzynarodowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Akcja „Tramwaje Zdrowego Uśmiechu” okazała się dużym sukcesem medialnym. Stało się tak dzięki współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka, Henryką Krzywonos-Strycharską oraz Dorotą Wellman. W listopadzie rusza kolejny cykl szkoleń pod znakiem „be active dentist”– Implactive, czyli szkolenia Implantologiczne połączone z atrakcjami sportowymi. Za pierwszym razem uczestnicy mieli okazję „pograć” w paintball’a.

2013

Marzec 2013 r- ruszają dwa szkolenia z cyklu Be Active Dentist- Implactive, połączone z wyścigami gokartów oraz Endonarty we Włoszech.

Rok 2013 jest  przełomowy dla Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, ponieważ to właśnie wtedy skończyliśmy 15 lat!. Organizujemy coraz lepsze konferencje, jest o nas głośno w świecie stomatologicznym nie tylko na arenie polskiej ale i międzynarodowej. Przede wszystkim nadal jesteśmy studentami i lekarzami, którzy są przepełnieni entuzjazmem i chcą robić coś więcej niż zwykłe siedzenie nad książkami.

Międzynarodowy Kongres XV-lecia PTSS we Wrocławiu w dniach 5-7 kwietnia 2013 roku był konferencją przełomową. W dzień zapisów po 5 minutach otworzenia rejestracji było już 1200 chętnych uczestników! Nie wspominam o kadrze naukowej konferencji XV-lecia. Jednocześnie na tamten moment była to największa konferencja stomatologiczna kiedykolwiek zorganizowana w Polsce.