Zarząd PTSS Łódź na kadencję 2016/2017


Paweł Szczegielniak

Paweł Szczegielniak

PREZES


Michał Trzos

Michał Trzos

WICEPREZES

Anna Chirkowska

Anna Chirkowska

SEKRETARZ

Filip Piech

SKARBNIK


Przemysław Ferdzyn

KOORDYNATOR ds. PROFILAKTYKI

Konrad Kudłą

KOORDYNATOR ds. SZKOLEŃ

Bartosz Zimnoch

KOORDYNATOR ds. WSPÓŁPRACY Z IADS

Dawid Olender

KOORDYNATOR ds. HUMAN RESOURCES


Ewa Siudak

Ewa Siudak

GARFIK I WEBMASTER

Marlena Pakuła

KOORDYNATOR ds. SOCIAL MEDIA