W zeszłą niedzielę 29.07 zakończyła się dwutygodniową wymianę w ramach programu(nazwa) , w której wzięło udział 4 studentów z Egiptu, Słowacji i Turcji.
Studenci mieli okazję uczestniczyć w zajęciach klinicznych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM, które były głównym punktem programu praktyk tuż obok czterech warsztatów teoretyczno-praktycznych obejmujących tematykę zastosowania wkładów indywidualnych z włókna szklanego,  podstaw implantologii oraz wypełnień kompozytowych w zębów przednich i bocznych.
Nauka nie były oczywiście jedynym elementem wymiany. Studenci poznawali także Warszawę, miejscowe zwyczaje i codzienne życie. W ciągu tych dwóch tygodni wspólnie z naszymi zagranicznymi gośćmi odwiedzieliśmy dużo miejsc, które można zaliczyć do must-see i must-do na mapie stolicy.