Na spotkaniu PTSS, które odbyło się 6.10.2016 został wybrany nowy zarząd naszego oddziału w składzie:
  • Prezes- Aleksandra Rytel
  • V-ce prezes-Ania Mędrzycka
  • Skarbnik- Aga Baran
  • Sekretarz- Monika Wojnarska
  • Koordynator akcji profilaktycznych- Viktoria Gnatiuk
  • Koordynator do spraw wymian studenckich- Jakub Szuwara
Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu, do zobaczenia na kolejnych!

Nasze adresy e-mail
Aleksandra Rytel: a.rytel@ptss.pl
 Anna Mędrzycka: ania.medrzycka@gmail.com
Agnieszka Baran: ave.baran@gmail.com
Monika Wojnarska:monikawojnarska93@gmail.com
Viktoria Gnatiuk: Viktoriia.gnatiuk6@gmail.com
Jakub Szuwara: jakub.szuwara@wp.pl