Zarząd na rok 2016/2017

Prezes – Milena Maciejewska
Wiceprezes- Magdalena Stanicka
Sekretarz – Karolina Futyma
Skarbnik – Magdalena Widomska
Koordynator ds. szkoleń – Aleksandra Wójcik
Koordynator ds. wymian i English Division – Bogna Juśkiewicz
Koordynator ds. profilaktyki – p. o. Karolina Charemska                                                Komisja Rewizyjna – Anna Bukowska,Karolina Charemska Małgorzata Głowacka

Kontakt do poszczególnych osób znajdziecie tutaj