Kim jesteśmy?

 

logotss

 

Towarzystwo Studentów Stomatologii przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie powstało 23 stycznia 2004 roku i od tego pamiętnego dnia TSS ma przywileje, prawa i obowiązki organizacji studenckiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Założyciele TSS’u swoje pierwsze kroki stawiali w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii Oddział w Lublinie.Obecnie współpracujemy z PTSS, które należy do Międzynarodowego Towarzystwa Studentów Stomatologii (IADS) i EDSA – jego europejskiego odpowiednika.Stowarzyszenie ma na celu tworzenie struktur reprezentujących środowisko studentów stomatologii na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i dbającym o interesy tej grupy na wielu płaszczyznach.

 

prezentacja

  

Celem działalności TSS’u jest pogłębianie wiedzy przez członków TSS’u zdobytej na zajęciach akademickich podczas licznych seminarii, konferencji, szkoleń i kursów organizowanych na terenie UM w Lublinie oraz na terenie całego państwa, przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej z zakresu profilaktyki przeciwpróchnicowej w przedszkolach, szkołach podstawowych i domach dziecka, podpisanie kontraktów umożliwiających odbywanie praktyk zagranicznych studentom stomatologii w kilkunastu ośrodkach akademickich świata w ramach członkowstwa w IADS i EDSA, rozwinięcie projektu ” Asysta Studencka”. Poza wszystkimi naukowymi i organizacyjnymi zadaniami TSS to okazja do spotkań i wymiany doświadczeń między studentami wszystkich lat studiów, arena wspólnych kontaktów studentów i okazja do rozszerzenia kręgu znajomości. To również doskonała baza startowa dla osób, które „chcą coś zrobić”, wykraczać poza szablon działań dyktowany tokiem studiów!


am

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *