Praktyki Wakacyjne

 

PROGRAM WYMIAN STUDENCKICH

POSZERZ SWOJE HORYZONTY, ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRACA STOMATOLOGÓW W INNYCH KRAJACH

 

Polska jest członkiem rzeczywistym IADS od 2001 roku i dzięki temu może czynnie uczestniczyć w programach Interantional Association of Dental Students.

 

PROGRAM WYMIAN STUDENCKICH IADS dla studentów stomatologii umożliwia organizowanie wizyt o długości od 2 do 6 tygodni w szkołach stomatologicznych, które są członkami IADS (International Association of Detal Students). Wyjazdy organizowane są przez studentów i dla studentów przy pomocy ‚sieci’ Narodowych Koordynatorów Wymian: National Exchange Officers (NEOs).

RODZAJE WYMIAN

Jednostronna (Unilateralna) – w której osoba wyjeżdżająca opłaca zarówno przejazd, jak i swój pobyt na miejscu.

Dwustronna (Bilateralna)- w której osoba wyjeżdżająca opłaca przejazd na miejsce wymiany, natomiast pobyt na miejscu opłaca osoba, z którą się wymieniamy; w zamian za to jesteśmy zobowiązani opłacić pobyt ww. osoby podczas jej pobytu na wymianie na naszej uczelni.

1,2,3 NA WYMIANĘ JEDZIESZ TY – czyli jak wziąć udział w programie wymiany studenckiej:

1. Członek PTSS aplikujący o wyjazd na wymianę zagraniczną:

a) Uiszcza opłatę na konto Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii

Nr konta: 59 1050 1025 1000 0090 8011 2379

Tytuł: składka IADS Imię Nazwisko

Wysokość: 50 zł

 

b) składa wniosek na oficjalnym druku FORMULARZU WYMIANY  – „Clinical Exchange Application Form”

Pobierz „Clinical Exchange Application Form”

c) założyć konto w portalu:

https://exchange.iads-web.org/admin/applications

 

 

 

Następnie dokument przekazuje Regionalnemu Koordynatorowi Wymiany (RKW) (NIE do Dziekanatu!!!)Formularze należy składać najpóźniej dwa miesiące przed planowanym terminem wjazdu. Formularz wypełniamy CZYTELNIE, drukowanymi literami, w języku angielskim. Powinien on zawierać wszystkie wymagane dane; aktualny adres e-mail, zdjęcie oraz pieczątkę Dziekana lub Regionalnego Koordynatora ds. Wymian. Na formularzu zaznaczamy rodzaj wymiany oraz zgłoszenie do maksymalnie trzech krajów docelowych (wnioski rozpatrywane są w podanej kolejności). Po sprawdzeniu wniosku RKW, przekazuje go Narodowemu Koordynatorowi Wymian (NEO).

2. RKW przekazuje formularz Polskiemu NEO, który kontaktuje się z NEO krajów, którymi zainteresowany jest student.

3. Gdy zgłoszenie zostaje przyjęte przez kraj docelowy, NEO otrzymuje ACCEPTANCE NOTICE. Potwierdzenie wyjazdu ze strony studenta musi nastąpić maksymalnie 7 dni po otrzymaniu ACCEPTANCE NOTICE.W przypadku braku potwierdzenia NEO informuje NEO kraju docelowego o odwołaniu wymiany. Możliwa jest zmiana terminu wymiany lub docelowego miejsca podczas procesu aplikacji do momentu oficjalnej akceptacji od NEO kraju docelowego.

ZAŚWIADCZENIA Z ODBYTEJ WYMIANY

– certyfikat odbytej wymiany może wystawić NEO kraju docelowego lub odpowiedni RKW (uwaga: nie ma jednak takiego obowiązku!)

– zaświadczenie IADS o udziale w International Exchange Programe student uzyska pisząc krótki raport z odbytej wymiany w języku angielskim (Student Exchange Report); zaświadczenie zostanie wystawione na najbliższym spotkaniu IADS po odbytej wymianie.

>>>>>>>>>>>> pobierz druk STUDENT EXCHANGE REPORT

KRAJE BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE WYMIAN STUDENCKICH

 

ARMENIA

CHORWACJA

CZECHY

DANIA

EGIPT

GRUZJA

NIEMCY

GANA

GRECJA

WĘGRY

WŁOCHY

LIBAN

MACEDONIA

MALTA

NORWEGIA

SERBIA

SŁOWENIA

SUDAN

TAJWAN

TURCJA

WIELKA BRYTANIA

ROSJA

IRAK/KURDYSTAN

NIGERIA/UNIBADAN

ROMUNIA/IASI

ROMUNIA/BUKARESZT

SŁOWACJA/KOSICE

MALEZJA/MALAYA

FINLANDIA

NIGERIA

ROMUNIA/CRAIOVA

SERBIA/PANCEVO

 

NEO – National Exchange Officer, Narodowy Koordynator Wymian

LEO – Local Exchange Officer , Regionalny Koordynator Wymian

2016/2017

NEO- Anna Andrzejewska

LEO- Bogna Juśkiewicz

 

Zadania Regionalnego Koordynatora Wymian – RKW

 

– Informowanie członków poszczególnych oddziałów PTSS o możliwościach wyjazdów na praktyki wakacyjne w ramach Programu Wymian, a także popularyzowanie innych projektów IADS, stwarzających polskim studentom wspaniałe możliwości

– Kontakt z Narodowym Koordynatorem Wymian

– Przyjmowanie wniosków na wymiany od swoich studentów, wstępna rekrutacja oraz przekazywanie ich NEO

– Kontakt ze studentami, informowanie ich o etapach postępowania kwalifikacyjnego i pomoc w organizacji wymiany

– Organizacja wymian dla gości z zagranicy, przyjeżdżających do Polski na wymiany unilateralne i bilateralne w wyznaczonym wcześniej terminie w okresie wakacyjnym lub podczas roku akademickiego; RKW odpowiada za formalności dotyczące wymiany na swojej uczelni, zapewnia gościom zakwaterowanie, program praktyk oraz organizuje program socjalny

Na oficjalnej stronie IADS (zakładka Exchange Programme) znajdziesz dokładniejsze informacje dotyczące programu wymian studenckich min. raporty uczestników wymian. Nie zwlekaj! Dowiedz się jak było i wybierz kraj, który chcesz odwiedzić!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *