Case study

23.09.2020

Pfizer, Global D i Szyję Szyję – współpraca przy szkoleniu „Planowanie leczenia implantologicznego”

We współpracy z firmą Pfizer zorganizowaliśmy szkolenie praktyczne pt. „Planowanie leczenia implantologicznego z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych przy zastosowaniu protokołu ULTIMATE”.

Docierając do młodego lekarza ze swoją ofertą jako pierwsi, stajemy się w pewnym zakresie jego nauczycielem. Wszystkie informacje, które mu przekażemy – w formie wykładu, szkolenia, lub materiałów edukacyjnych, będą przyczynkiem do późniejszego kwestionowania chwytów marketingowych, które może stosować konkurencja.

Prowadzący szkolenie lek. med., lek. stom. specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej Marek Rybicki przedstawił uczestnikom takie zagadnienia jak:

  • wskazania i przeciwwskazania do zabiegów,
  • wymagania związane z prawidłowym pozycjonowaniem implantu,
  • dokładna diagnostyka,
  • przygotowanie do zabiegu.

Przedstawiono dostępne systemy implantologiczne i występujące między nimi różnice, a także różne oprogramowania do planowania leczenia. Szczegółowo przedstawiono ULTIMATE – Guided Surgery Protocol. Cała prezentacja poparta była przypadkami klinicznymi. Dzięki zaangażowaniu do prowadzenia wybitnego specjalisty, doświadczonego w przekazywaniu wiedzy, warsztat miał ogromną wartość merytoryczną.

Uczestnicy szkolenia pracowali samodzielnie z kasetą ULTIMATE Global-D oraz wstawili implant w specjalnie do tego celu przygotowany model żuchwy. W trakcie warsztatu dodatkowym elementem była nauka praktyczna różnych metod szycia chirurgicznego w stomatologii, co każdy z uczestników mógł przećwiczyć na otrzymanym podczas warsztatu padzie chirurgicznym, ufundowanym przez firmę Pfizer. Każdy uczestnik otrzymał dodatkowe profesjonalne narzędzia chirurgiczne oraz materiały do ćwiczeń.

Firmy, z którymi współpracujemy, zdają sobie sprawę z konieczności pojawienia się w świadomości przyszłego lekarza dentysty w charakterze Partnera, któremu zależy na rozwoju umiejętności i przyszłej praktyki lekarskiej. Korzystamy z tzw. efektu linked transaction, dzięki któremu budujemy zaufanie i lojalność wobec Partnera na lata.

Właśnie dzięki takim przedsięwzięciom dajemy Członkom możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia wykraczającego poza ramowy program nauczania, sprawiając, że zagadnienia ponadprogramowe staja się dostępne na wyciągnięcie ręki. Nasi Członkowie nie czekają do końca studiów, aby spotkać się ze współczesną stomatologią. 

Zapraszamy do współpracy – stwórzmy wydarzenie edukacyjne dla naszych Członków, szyte na miarę dla Twojej firmy!

 

Sponsor Główny:

Sponsor: