Zarejestruj się i dołącz do nas

Studenci I roku kierunku lekarsko-dentystycznego na mocy Statutu są zwolnieni z uiszczania opłaty członkowskiej. Aby uzyskać status Członka, prosimy załączyć następujące dokumenty:
  • skan decyzji o przyjęciu na kierunek lekarsko-dentystyczny w bieżącym roku akademickim (list z dziekanatu)
  • skan awersu i rewersu legitymacji studenckiej
Po prawidłowym złożeniu wniosku, Twoje konto zostanie zweryfikowane i aktywowane przez Administratora ręcznie.
Aktywni członkowie władz Towarzystwa na mocy Statutu są zwolnieni z uiszczania opłaty członkowskiej w roku następującym po zakończeniu kadencji. Po zaznaczeniu tej opcji, Twoje konto zostanie zweryfikowane i aktywowane przez Administratora ręcznie. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie indywidualnego sprawozdania ze zrealizowanych przez Członka Zarządu zadań i osiągnięć w czasie minionej kadencji.
Zaznacz wszystkie zgody
Administratorem Państwa danych osobowych jest PTSS - stowarzyszenie POLISH ASSOCIATION OF DENTAL STUDENTS PTSS z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Oczki 1A, 02 - 007 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000635818. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu.
Do zapłaty: 50