Kontakt

Zarząd Główny 2019/2020

Polish Association of Dental Students PTSS Centrala

  • Adres:
  • ul. Wojciecha Oczki 1A, 02-007 Warszawa
  • NIP:
  • 701 061 39 66
  • Mail:
  • zarzad@ptss.pl

Napisz do nas
    Administratorem Państwa danych osobowych jest PTSS - stowarzyszenie POLISH ASSOCIATION OF DENTAL STUDENTS PTSS z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Oczki 1A, 02-007 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000635818.
    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego PTSS oraz Polityce Prywatności Sklepu Internetowego PTSS.