Algorytmy postępowania w wybranych przypadkach

Data: 14.05.2021, godz. 18:00
Miejsce: ptss.pl

Serdecznie zapraszamy na wykład w formie webinaru z prof. dr hab. n. med. Iwoną Niedzielską, tematem którego będą algorytmy postępowania w wybranych przypadkach.

Cena 50 PLN

Podsumowanie:

Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska

Pani Profesor pełni funkcję Kierownika Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej oraz Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wśród innowacyjnych operacji, wykonanych przez Panią Profesor, wymienia się m.in. przeszczepienie implantu brakującej części kości wydrukowanego na drukarce 3D oraz równoczesne wszczepienie do zrekonstruowanej żuchwy trzech implantów zębów.

Prof. Niedzielska wprowadziła również unikatową metodę leczenia naciekającej postaci guza olbrzymiokomórkowego. Wdrożyła w trudno gojących się ranach terapię podciśnieniową (niestosowaną do tej pory w chirurgii szczękowotwarzowej) z autorską metodą zamykania przetok zewnętrznych. Stworzyła pierwszą w Polsce pracownię fizjoterapii dla chorych poddanych zabiegom chirurgii szczękowotwarzowej. Pierwsza na świecie przeprowadziła badania genetyczne guzów dziąsła, wyznaczając miejsce poszczególnym typom nadziąślaków. Udowodniła też wpływ schorzeń przyzębia na rozwój miażdżycy na podstawie badań genetycznych bioptatów.