Błędy w leczeniu ropni zębopochodnych

Data: 05.03.2021, godz. 20:00
Miejsce: ptss.pl

PTSS Kraków pragnie zaprosić wszystkich studentów kierunku lekarsko-dentystycznego na pierwszy webianar z cyklu- „PTSSowa wiosna z chirurgią i periodontologią”. Na początek dr hab. n. med. Mariusz Szuta przybliży nam temat stanów zapalnych obszaru szczękowo-twarzowego i okolic przyległych, postacie stanów zapalnych obszaru głowy i szyi i ich różnicowanie oraz najczęstszych błędów w leczeniu ropni zębopochodnych.

Cena 50 PLN

Podsumowanie:

Program

1. Definicja stanów zapalnych obszaru szczękowo-twarzowego i okolic przyległych
2. Postacie stanów zapalnych obszaru głowy i szyi i ich różnicowanie
3. Najczęstsze błędy w leczeniu ropni zębopochodnych

  • Nieprawidłowe rozpoznanie
  • Stosowanie wyłącznie leczenia zachowawczego
  • Wybór mało skutecznego znieczulenia
  • Zbyt płytkie lub/i zbyt wąskie nacięcie
  • Brak rewizji jamy ropnia
  • Brak lub nieprawidłowa irygacja
  • Nieprawidłowy drenaż lub sączkowanie

4. Wnioski

Wykładowcy

Dr hab. n. med. Mariusz Szuta

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngolog; Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej (aktualnie drugiej kadencji); przewodniczący zespołu ekspertów ds. programów specjalizacji w chirurgii szczękowo-twarzowej; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii; autor 68 artykułów naukowych w polskich i obcojęzycznych czasopismach naukowych, 18 rozdziałów w podręcznikach oraz ponad 140 doniesień zjazdowych ze zjazdów krajowych i międzynarodowych; na co dzień pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz ordynatora Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.; zainteresowania naukowe to przede wszystkim onkologia obszaru głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii rekonstrukcyjnej z wykorzystaniem wolnych płatów przenoszonych na zespoleniach mikronaczyniowych.