Bruksizm-aktualny stan wiedzy

Data: 06.03.2021, godz. 09:30
Miejsce: ptss.pl

Bruksizm podczas snu i w stanie czuwania są obecnie rozpatrywane jako dwa osobne zachowania i nie należy w każdym przypadku postrzegać tego zjawiska jako choroby czy zaburzenia. Bruksizm posiada bardzo złożoną etiologię i może współwystępować z licznymi chorobami, zaburzeniami i stanami. Nadrzędnym celem wykładu jest omówienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego etiologii i podziału bruksizmu. Dodatkowym celem jest zapoznanie słuchaczy z obrazem klinicznym, diagnostyką różnicową, współwystępowaniem i leczeniem bruksizmu w czasie snu z holistycznego punktu widzenia.

Webinar dostępny tylko w wersji LIVE.

Cena 1000 PLN

Podsumowanie:

Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz

Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Kierownik Poradni Dysfunkcji Narządu Żucia Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu oraz Redaktor Naczelny czasopisma „Dental and Medical Problems”, Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się etiologią, diagnostyką i leczeniem zaburzeń skroniowo-żuchwowych, stomatologiczną medycyną snu oraz badaniem nowoczesnych

i eksperymentalnych materiałów, mających zastosowanie w stomatologii. W 2015 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej, a rok później ukończył zaawansowane szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu żucia na Uniwersytecie Kentucky w USA pod kierunkiem Jeffreya P. Okesona, DMD. Autor oraz współautor ponad 80 artykułów naukowych oraz 40 doniesień zjazdowych. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie medycyny na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Właściwości innowacyjnych technologii materiałowych mających zastosowanie

w rehabilitacji protetycznej zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego”

i od tego też roku prowadzi autorskie kursy dla lekarzy stomatologów w zakresie zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bruksizmu, okluzji i systemów artykulacyjnych. W 2019 roku uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 2020 roku stanowisko profesora.

Klinicznie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bólu ustno-twarzowego oraz stomatologicznej medycynie snu i kompleksowych protetycznych rekonstrukcjach uzębienia.

Jest jednym z odkrywców genetycznego podłoża bruksizmu i bezdechu sennego oraz związków bruksizmu sennego z ogólnoustrojowym stanem zapalnym, sennością, stresem oraz zaburzeniami hormonalnymi. Postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dzięki czemu został on jednym z najmłodszych profesorów tytularnych w historii polskiej medycyny.