Najtrudniejszy pierwszy krok – wstęp do endodoncji maszynowej

Data: 21.01.2021, godz. 19:00
Miejsce: Centrum Symulacji Medycznej, Lublin ul. Doktora Witolda Chodźki 4 (3 piętro sala 306)

Nowoczesne leczenie kanałowe nie istnieje bez endodoncji maszynowej, dlatego razem z Dentsply Sirona zapraszamy na warsztaty praktyczne, które poprowadzi dr n. med. Michał Bednarski.

Cena 50 PLN

Podsumowanie:

Program

22.01.2021

18:00

Wprowadzenie do endodoncji maszynowej

Wykład online

23.01.2021

I tura 9:00-11:00 II tura 12:00-14:00 III tura 15:00-17:00

PROGRAM WARSZTATU:

 • Opracowanie komory i dostęp do systemu kanałów.
 • Wstępne opracowanie kanału:

– glide pathsad

– ustalenie długości roboczej

 • Ostateczne opracowanie chemo-mechaniczne.
 • Standardowe środki płuczące i lubrykanty.
 • Przygotowanie kanału do obturacji.
 • Systemowa kalibrowana gutaperka – bezpieczne i szczelne wypełnienie kanału.

Ćwiczenia praktyczne

24.01.2021

IV tura 9:00-11:00 V tura 12:00-14:00 VI tura 15:00-17:00

PROGRAM WARSZTATU:

 • Opracowanie komory i dostęp do systemu kanałów.
 • Wstępne opracowanie kanału:

– glide path

– ustalenie długości roboczej

 • Ostateczne opracowanie chemo-mechaniczne.
 • Standardowe środki płuczące i lubrykanty.
 • Przygotowanie kanału do obturacji.
 • Systemowa kalibrowana gutaperka – bezpieczne i szczelne wypełnienie kanału.

Ćwiczenia praktyczne

Wykładowcy

Dr n. med. Michał Bednarski

Dr n. med. Michał Bednarski – lekarz stomatolog, specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji.

Studia na Akademii Medycznej w Łodzi ukończył w 2002 roku. W latach 2004 – 2014 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W kwietniu 2009 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą mikrobiologii endodontycznej. W marcu 2013 roku uzyskał tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej i endodoncji. W roku 2017 ukończył z oceną bardzo dobrą Dental Skills Institute Curriculum Implantologiczne.
Poza działalnością kliniczną, prowadzi szkolenia z zakresu zaawansowanej endodoncji oraz pracy z mikroskopem dla lekarzy w Polsce i zagranicą (Chorwacja, Słowacja, Rumunia, Grecja, Tajlandia). Ponadto sam podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kongresach naukowych, sympozjach i kursach doskonalących, głównie z zakresu endodoncji, ergonomii, mikrochirurgii periodontologicznej i implantologii w Polsce i zagranicą (Wielka Brytania, Szwajcaria, Węgry, Tajlandia, Francja, Austria, Włochy, USA, Niemcy, Belgia). W latach 2009 – 2010 odbyłem zagraniczne staże kliniczne zakresu endodoncji na z uniwersytecie we Włoszech (l’Universita di Torino) i w USA (Boston University – Goldman School of Dental Medicine). Pozostaję w stałym kontakcie z pracującymi tam lekarzami, z którymi w razie potrzeby konsultuję wyjątkowo trudne sytuacje kliniczne.