„Nowotwory jamy ustnej i zmiany potencjalnie złośliwe – kontrola czynników ryzyka i wczesna diagnostyka”

Data: 14.12.2022, godz. 19:00
Miejsce: ptss.pl

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce odpowiadając za 25,7% zgonów
mężczyzn i 23,2% zgonów kobiet (dane z 2019 r.). Stanowią one istotny problem zdrowotny przede
wszystkim u osób w młodym i średnim wieku (25–64 lat). W statystykach polskich nowotwory jamy
ustnej są drugim do częstości występowania nowotworem głowy i szyi, zaraz po raku krtani. W Polsce
to szósty pod względem liczby nowych zachorowań nowotwór (ok. 650 tys. rocznie).
Najważniejszymi czynnikami ryzyka raka jamy ustnej są palenie tytoniu i nadużywanie
wysokoprocentowego alkoholu, a działanie synergistyczne tych czynników zwiększa ryzyko
zachorowalności do ponad 10 razy.
Jama ustna jest łatwo dostępna do badania w ramach profilaktyki nowotworowej bez użycia
specjalistycznych urządzeń czy inwazyjnych technik, co powinno sprzyjać wczesnemu wykrywaniu
nowotworów. Okazuje się jednak, że mało charakterystyczne objawy kliniczne, konieczność
różnicowania z zapaleniem zębopochodnym oraz niska świadomość pacjentów przyczynia się do
opóźnienia rozpoznania i rozpoczęcia leczenia. Zaangażowanie wszystkich lekarzy dentystów w
badanie jamy ustnej pacjentów pod kątem zmian potencjalnie złośliwych i edukacja odnośnie
czynników ryzyka może w znaczący sposób zmniejszyć zapadalność i śmiertelność z powodu
nowotworów jamy ustnej.

Cena 0 PLN

Podsumowanie:

Wykładowcy

Dr hab. n. med. prof. Natalia Lewkowicz

Specjalista stomatologii ogólnej i periodontologii
Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi. Konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologii. Od czasów studiów związana z Zakładem Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Bierze czynny udział w szkoleniu przeddyplomowym, podyplomowym i specjalizacyjnym. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach z zakresu periodontologii. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu periodontologii i immunologii. Swoje kwalifikacje skutecznie wykorzystuje w codziennej praktyce stomatologicznej lecząc pacjentów z chorobami przyzębia z wykorzystaniem nowoczesnych technik chirurgii periodontologicznej regeneracyjnej i estetycznej.