Odpowiedzialność cywilna lekarza dentysty za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Data: 25.03.2021, godz. 18:30
Miejsce: ptss.pl

Odpowiedzialność cywilna lekarza dentysty stanowi jedną z form
odpowiedzialności lekarza z tytułu udzielanych przez niego świadczeń
zdrowotnych. Na szkoleniu zostaną omówione przesłanki odpowiedzialności
odszkodowawczej lekarza dentysty oraz wpływ formy prawnej jego zatrudnienia
na ewentualną odpowiedzialność cywilną. Ze szkolenia dowiesz się także czym
jest „wzorzec dobrego lekarza” i jak należy go interpretować oraz jakie
znaczenie pełni posiadanie specjalizacji lekarskiej oraz odbycie dodatkowych
kursów w razie błędnego przeprowadzenia świadczeń medycznych

Cena 50 PLN

Podsumowanie:

Wykładowcy

adwokat Dominika Miśkiewicz

Dwukrotna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
na którym ukończyła studia prawnicze, a następnie studia II-go stopnia na
kierunku prawo medyczne, w ramach którego przygotowała pracę dotyczącą
zakresu odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego w
postępowaniu dyscyplinarnym lekarzy. W 2013 r. ukończyła Podyplomowe Studium
Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie
Warszawskim. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Warszawie, gdzie udzielała się w ramach Sekcji Prawa Medycznego i
Farmaceutycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich
Kancelariach świadcząc pomoc prawną na rzecz podmiotów leczniczych oraz osób
wykonujących zawody medyczne, a następnie zajmując się prawem ubezpieczeń
gospodarczych. Zajmuje się prawem medycznym, farmaceutycznym oraz
odszkodowawczym. Realizuje się także jako szkoleniowiec.