Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantoprotetycznym. Rola wizyt kontrolnych.

Data: 06.03.2021, godz. 12:00
Miejsce: ptss.pl

Pacjenci z implantami zgłaszając się na okresowe leczenie zachowawcze oczekują od lekarza
kompleksowej oceny stanu jamy ustnej. Warunkuje to konieczność podstawowej wiedzy
implantoprotetycznej u każdego lekarza dentysty. Oddział PTSS Łódź ma przyjemność zaprosić
na webinar przybliżający tematykę wizyt kontrolnych u pacjentów z uzupełnieniami
implantologicznymi, który poprowadzi lek. dent. Elżbieta Krężlik. W trakcie wykładu będzie
możliwość zadawania pytań, na które Pani Doktor odpowie po jego zaprezentowaniu.

Webinar dostępny przez 24H.

Cena 50 PLN

Podsumowanie:

Program

1. Zasadność i cel wizyt kontrolnych
2. Elementy składowe wizyt kontrolnych
– kontrola higieny jamy ustnej
– kontrola stanu miękkich i twardych tkanek okołowszczepowych
– kontrola nadbudowy implantoprotetycznej
3. Periimplant mucisitis i periimplantitis – diagnostyka i leczenie
4. Zdjęcia radiologiczne, treść PET
5. Serwisowanie i wymiana prac implantoprotetycznych
6. Rozwój nowych technologii i materiałów oraz ich wpływ na opiekę pozabiegową pacjentów
implantoprotetycznych.
7. Q&A

Wykładowcy

Lek. dent. Elżbieta Krężlik

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistka stomatologii ogólnej, międzynarodowy instruktor implantologii z ramienia International Congress of Oral Implantology. Razem z mężem
Arkadiuszem Krężlikiem jest właścicielem pro Klinik Artdentis -Kliniki Implantologicznej w Łodzi i wielospecjalistycznej w Tomaszowie Mazowieckim. Pani Doktor jest członkiem polskich i międzynarodowych organizacji implantologicznych: Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, International Congress of Oral Implantology, DGZI oraz DGOI.
Jest również międzynarodowym Instruktorem Implantologii z ramienia ICOI. Prowadzi wiele wykładów oraz praktycznych warsztatów z zakresu implantologii i sterowanej regeneracji kości w Polsce, Ukrainie, Niemczech, Włoszech, Korei Południowej, na Kubie, w Portugalii i Kambodży. Prezentowany webinar został przygotowany przez Panią Doktor razem z mężem Arkadiuszem Krężlikiem.