Rak płaskonabłonkowy i zaburzenia potencjalnie złośliwe błony śluzowej jamy ustnej

Data: 16.12.2020, godz. 18:00
Miejsce: ptss.pl

PTSS Kraków pragnie zaprosić na Webinar  pt. „Rak płaskonabłonkowy i zaburzenia potencjalnie złośliwe błony śluzowej jamy ustnej”, który poprowadzi dr n. med. Karolina Ścisłowska – specjalista periodontologii, asystent w Katedrze i Zakładzie Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej IS UJ CM. Pani Doktor specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń potencjalnie złośliwych błony śluzowej jamy ustnej oraz profilaktyce raka jamy ustnej – tematów, na których będzie skupiał się wykład.

 

 

Cena 0 PLN

Podsumowanie:

Program

16.12.2020

18:00

Webinar „Rak płaskonabłonkowy i zaburzenia potencjalnie złośliwe błony śluzowej jamy ustnej”

Webinar jest częścią akcji Blue Month, podczas której edukujemy osoby zarówno związane jak i niezwiązane ze środowiskiem medycznym w zakresie profilaktyki raka błony śluzowej jamy ustnej.

 

Podczas webinaru zostaną m. in. poruszone takie zagadnienia jak:

  • czynniki ryzyka raka jamy ustnej
  • znaczenie profilaktyki raka jamy ustnej
  • najczęściej spotykane zaburzenia potencjalnie złośliwe błony śluzowej jamy ustnej
  • badanie pod kątem diagnostyki raka płaskonabłonkowego i zaburzeń potencjalnie złośliwych błony śluzowej jamy ustnej
  • sposób postępowania w przypadku wykrycia zaburzeń potencjalnie złośliwych

 

Serdecznie zapraszamy!

Wykładowcy

dr n. med. Karolina Ścisłowska

dr n. med. Karolina Ścisłowska

Absolwentka studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie zakończonych obroną pracy doktorskiej pt. „Znaczenie bezpośredniego obrazowania autofluorescencji tkankowej oraz wybranych cytokin prozapalnych w diagnostyce raka płaskonabłonkowego i zaburzeń potencjalnie złośliwych błony śluzowej jamy ustnej”. Specjalista w dziedzinie periodontologii. Od 2017 roku pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej IS UJ CM w Krakowie. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Autorka publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych, w tym na kongresach International Academy of Oral Oncology. W prowadzonych badaniach naukowych koncentruje się na poszukiwaniu markerów transformacji nowotworowej w obrębie błony śluzowej jamy ustnej. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.