Nowa klasyfikacja chorób przyzębia oczami chirurga. Algorytmy postępowania z pacjentem peridontologicznym i implantomlogicznym.

Data: 20.03.2021, godz. 13:00
Miejsce: ptss.pl

Współczesna periodontologia i implantologia stawia wiele wyzwań terapeutycznych ze względu na mnogość
procesów chorobowych wpływających na strukturę tkanek przyzębia. Dodatkowo wysoka częstość
uzupełniania braków zębów implantami stomatologicznymi stwarza konieczność wzmożonej kontroli i
opieki periodontologicznej zarówno u pacjentów zdrowych, jaki i ze zredukowanym przyzębiem. Omówione
zostaną zasady postępowania nie tylko z zapalnymi postaciami chorób przyzębia ale także z
deformacjami błony śluzowej dziąsłowej i stanami chorobowymi okołozębowymi. Dodatkowo poddane
zostaną analizie najważniejsze z punktu widzenia chirurgicznego jednostki chorobowe, które wpływają na
osiągnięcie jak najlepszego i najdłuższego efektu terapeutycznego, niezależnie czy w postępowaniu
niechirurgicznym, czy chirurgicznym chorób przyzębia i tkanek okołowszczepowych.
Szczególny nacisk położony zostanie na profilaktykę domową w postaci zapobiegania, jak i leczenia
podtrzymującego.

Cena 50 PLN

Podsumowanie:

Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. 1997- rozpoczęcie pracy na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej.

Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Obrona habilitacji w 2010 na Wydziale Lekarsko-
Stomatologicznym Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2015-2018- specjalista wojewódzki w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Od 2016- 2019
profesor wizytujący na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. W 2017 roku została Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. We wrześniu 2017 roku dołączyła do członków Komitetu Edukacyjnego
Światowej Federacji Dentystycznej FDI. 2020- Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Posiada ponad 210 certyfikatów za kursy szkoleniowe z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii z renomowanych ośrodków z Polski i zagranicy (Szwajcaria, Niemcy, Stany Zjednoczone, Włochy itd.). Członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego (Rheinische-Friedrich- Wilhelms University Bonn, Niemcy; Ernst-Moritz-Arndt-Univeristy of Greifswald, Niemcy; Dentaurum®, Niemcy), doradczej Międzynarodowej Rady Naukowej Firmy Proctel&Gamble (Niemcy) i Pierre Fabre Medicamont.

Autorka ponad 260 publikacji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych, redaktor 6 książek naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wygłosiła ponad 300 referatów w języku polskim i angielskim. Była organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych Polsce, prowadziła liczne kursy szkoleniowe sygnowane przez Wydział Szkolenia Podyplomowego Wydziału Lekarsko Stomatologicznego we Wrocławiu, CMKP, jak i firmy medyczne (np. MIP-Pharma, 3I Biomet, Quintessence Polska, Geistlich). Była kierownikiem i współwykonawcą w sumie 35 projektów badawczych, w tym 21 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów badawczych. Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Sponsorzy

Poprzednie edycje