Wprowadzenie do cefalometrii dla przyszłych ortodontów.

Data: 19.03.2021, godz. 20:00
Miejsce: ptss.pl

Podczas webinaru chciałbym pokazać praktyczne podejście do cefalometrii z perspektywy dwudziestu lat
doświadczeń w ortodoncji. Oprócz demonstracji odnajdywania punktów cefalometrycznych, oraz
interpretacji wyników, opowiem o autorskiej metodzie nadawania kolorów pacjentom w zależności od ich
wady szkieletowej. Jeżeli słuchacze będą zainteresowani samodzielnym przeprowadzeniem analiz
cefalometrycznych, udostępnię nieodpłatnie szkoleniową bazę danych oraz program komputerowy którego
jestem autorem.

Cena 50 PLN

Podsumowanie:

Program

  • rentgenodiagnostyka w ortodoncji
  • najczęściej stosowane analizy cefalometryczne
  • wybór najlepszej analizy
  • dlaczego warto robić tele-rtg głowy
  • wady szkieletowe twarzoczaszki
  • identyfikacja ważnych punktów cefalometrycznych i najczęstszenbłędy podczas ich wyznaczania
  • demonstracja poprawnego wyznaczania punktów na kilku cefalogramach
  •  odczyt parametrów cefalometrycznych
  • nadawanie kolorów wadom szkieletowym (indywidualny kolor pacjenta)

Wykładowcy

Lek. dent. Piotr Smołka

Lekarz dentysta Piotr Smołka ukończył studia wyższe na Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 2000 uzyskał tytuł specjalisty ortodonty, a od 2008 roku kształci lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie, oraz prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną. Na swoim koncie ma liczne wystąpienia i wykłady we współpracy z wieloma ośrodkami akademickimi, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Towarzystwem Ortodontycznym oraz publikacje w pismach branżowych. Jest autorem polskiego programu komputerowego „Ortodoncja”, który służy m.in. do pomiarów i analiz cefalogramów i wirtualnych modeli diagnostycznych, oraz planowania leczenia ortodontycznego i prowadzenia dokumentacji medycznej.

Sponsorzy

Poprzednie edycje