Samorząd Studencki nadal oferuje wszystkim studentom i doktorantom możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie obejmuje następstwa wypadków i zdarzeń zarówno na terenie Uczelni jak i na obszarze całego świata. Jednorazowa składka ubezpieczenia wynosi tylko 40 zł.


Jeszcze się nie ubezpieczyłeś? Nie czekaj, aż będzie za późno!A.N.