O PTSS

LOGO PTSS

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, PTSS zrzesza młodych adeptów kierunku lekarsko-dentystycznego wszystkich uczelni medycznych w Polsce.

Od momentu założenia w 1997 organizacja ma na celu wyłonienie spośród wszystkich studentów stomatologii tych, którzy oprócz codziennych zajęć związanych z uczelnią chcą swoją pracą wspomagać różne przeprowadzane przez Towarzystwo akcje i projekty.

Na arenie międzynarodowej PTSS jest członkiem rzeczywistym IADS (International Association of Dental Students) oraz EDSA (European Dental Students Association).

W skali lokalnej PTSS działa poprzez oddziały mieszczące się we wszystkich miastach, gdzie znajdują się szkoły dentystyczne: Białystok, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Szczecin oraz Zabrze.

Towarzystwem kieruje Zarząd Główny, wybierany co roku na Zjeździe Walnym Delegatów PTSS.

Towarzystwo a studenci

Poszczególne oddziały kilkakrotnie w ciągu roku akademickiego organizują konferencje, które oprócz kształcenia i rozwijania tematów nieobjętych materiałem nauczania, mają udzielać praktycznych porad klinicznych oraz zapoznawać członków towarzystwa z nowościami w dziedzinach stomatologicznych. Spotkania mają również charakter towarzyski, wspomagając integrację oddziałów i wymianę doświadczeń pomiędzy studentami wszystkich lat. To wspaniała szansa do nawiązania nowych kontaktów, poznania gamy możliwości samorealizacji i pomysłów na spędzanie wolnego czasu.

Do zadań oddziałów terenowych należy również organizacja szkoleń dla przyszłych dentystów, mających na celu poszerzenie wiedzy, zainteresowanie konkretną tematyką oraz doskonalenie umiejętności klinicznych członków towarzystwa.

Towarzystwo a społeczeństwo

Obok działalności naukowej, organizacji szkoleń i integracji pomiędzy oddziałami, do głównych zadań towarzystwa należy przeprowadzane różnego rodzaju programów i akcji na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Członkowie PTSS organizując otwarte dni stomatologiczne skierowane do pacjentów działają na rzecz poprawy stanu zdrowia Polaków poprzez edukowanie i zachęcanie do profilaktyki oraz promocję zdrowego stylu życia.

Towarzystwo a nauka

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii współpracując z uczelnianymi kołami naukowymi realizuje projekty i badania naukowe w różnych dziedzinach stomatologii. Dzięki organizowanym konferencjom towarzystwo umożliwia prezentację wyników oraz ułatwia publikację prac naukowych.

PTSS współpracuje z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Izbą Lekarską.

Jednym z najnowszych osiągnięć towarzystwa jest tworzenie ogólnopolskiego studenckiego kwartalnika StuDentico, na łamach którego członkowie PTSS mają możliwość publikowania swoich artykułów.

Towarzystwo a świat

Dzięki współpracy z IADS oraz EDSA, członkowie PTSS mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach powyższych organizacji: międzynarodowych konferencjach, stażach naukowych, studenckich praktykach wakacyjnych i wymianie studenckiej. Biorąc udział w tego typu przedsięwzięciach PTSS-owicze reprezentują dobrą markę polskich studentów stomatologii na forum międzynarodowym.

Historia Towarzystwa

Komitet Założycielski PTSSWrocław, lipiec 1997 r. Romuald Ściborski, Marek Pużyński, Jarosław Sobczyk.

Zarząd Główny w roku Akademickim 2006/08

 • Prezydent: Marek Furmanik, Oddział Łódź
 • Wiceprezydent: Mateusz Chojnicki, Oddział Szczecin
 • Sekretarz Generalny: Paweł Hazner, Oddział Wrocław
 • Skarbnik Generalny: Marta Emerich, Oddział Gdańsk
 • Członek Zarządu Głównego: Michał Dojs, Oddział Szczecin
 • Narodowy koordynator wymiany – NEO: Aneta Filipiuk, Oddział Lublin

Zarząd Główny w roku Akademickim 2008/09

 • Prezydent: Mateusz Pawelczak Oddział Poznań
 • Wiceprezydent: Ilona Lalak Oddział Lublin
 • Sekretarz Generalny: Krzysztof Gniazdowski Oddział Poznań
 • Skarbnik Generalny: Mateusz Gołębiewski Oddział Wrocław
 • Członek Zarządu Głównego: Michał Parfieńczyk Oddział Gdańsk
 • Narodowy koordynator wymiany – NEO: Aneta Filipiuk Oddział Lublin

Zarząd Główny w roku Akademickim 2009/10

 • Prezydent: Mateusz Chojnicki Oddział Poznań
 • Wiceprezydent: Maciej Michalak Oddział Lublin
 • Sekretarz Generalny: Emilia Mazur Oddział Łódź
 • Skarbnik Generalny: Małgorzata Bachanek Oddział Poznań
 • Członek Zarządu Głównego: Natalia Piechota Oddział Poznań
 • Narodowy koordynator wymiany – NEO: Joanna Filipiuk Oddział Lublin

Zarząd Główny w roku Akademickim 2010/11

 • Prezydent: Maciej Michalak Oddział Lublin
 • Wiceprezydent: Konrad Sadowski Oddział Gdańsk
 • Sekretarz Generalny: Marcin Wilczek Oddział Zabrze
 • Skarbnik Generalny: Małgorzata Bachanek Oddział Poznań
 • Członek Zarządu Głównego: Mateusz Falkowski Oddział Białystok
 • Narodowy koordynator wymiany – NEO: Joanna Filipiuk Oddział Lublin

Zarząd Główny w roku Akademickim 2011/12

 • Prezydent: Maciej Michalak Oddział Lublin
 • Wiceprezydent: Sadri Rayad Oddział Wrocław
 • Sekretarz Generalny: Eliza Ganczarska Oddział Lublin
 • Skarbnik Generalny: Konrad Sadowski Oddział Gdańsk
 • Członek Zarządu Głównego: Maciej Krawiec Oddział Wrocław
 • Narodowy koordynator wymiany – NEO: Joanna Filipiuk Oddział Lublin

Zarząd Główny w roku Akademickim 2012/13

 • Prezydent: Maciej Michalak Oddział Lublin
 • Wiceprezydent: Sadri Rayad Oddział Wrocław
 • Sekretarz Generalny: Eliza Ganczarska Oddział Lublin
 • Skarbnik Generalny: Olaf Sitarski Oddział Warszawa
 • Członek Zarządu Głównego: Maciej Krawiec Oddział Wrocław
 • Narodowy koordynator wymiany – NEO: Magdalena Wilczak Oddział Poznań

Zarząd Główny w roku Akademickim 2013/14

 • Prezydent: Jakub Łada Oddział Wrocław
 • Wiceprezydent: Tomasz Łukasik Oddział Wrocław
 • Wiceprezydent ds. kontaktów z organizacjami zewnętrznymi: Hubert Gołąbek Oddział Warszawa
 • Sekretarz Generalny: Eliza Ganczarska Oddział Lublin
 • Skarbnik Generalny: Olaf Sitarski Oddział Warszawa
 • Narodowy koordynator wymiany – NEO: Magdalena Wilczak Oddział Poznań

Zarząd Główny w roku Akademickim 2014/15

 • Prezydent: Jakub Łada Oddział Wrocław
 • Wiceprezydent: Tomasz Łukasik Oddział Wrocław
 • Wiceprezydent ds. kontaktów z organizacjami zewnętrznymi: Michał Dudziński Oddział Warszawa
 • Sekretarz Generalny: Magdalena Bednarz Oddział Zabrze
 • Skarbnik Generalny: Karolina Kliś Oddział Kraków
 • Narodowy koordynator wymiany – NEO: Magdalena Wilczak Oddział Poznań

Zarząd Główny w roku Akademickim 2015/16

 • Prezydent: Ivo Domagała Oddział Poznań
 • Wiceprezydent: Magdalena Bednarz Oddział Zabrze
 • Wiceprezydent ds. kontaktów z organizacjami zewnętrznymi: Michał Dudziński Oddział Warszawa
 • Sekretarz Generalny: Blanka Stefańska Oddział Łódź
 • Skarbnik Generalny: Karolina Kliś Oddział Kraków
 • Narodowy koordynator wymiany – NEO: Anna Andrzejewska Oddział Lublin

Zarząd Główny w roku Akademickim 2016/17

 • Prezydent: Ivo Domagała Oddział Poznań
 • Wiceprezydent: Michał Dudziński Oddział Warszawa
 • Wiceprezydent ds. kontaktów z organizacjami zewnętrznymi: Magdalena Bednarz Oddział Zabrze
 • Sekretarz Generalny: Aleksandra Grabiec Oddział Łódź
 • Skarbnik Generalny: Magdalena Ściegienna Oddział Poznań
 • Narodowy koordynator wymiany – NEO: Anna Andrzejewska Oddział Lublin
 • Narodowy koordynator ds. profilaktyki: Gabriela Szul Oddział Wrocław

Zarząd Główny w roku Akademickim 2017/18

 • Prezydent: Ivo Domagała Oddział Poznań
 • Wiceprezydent: Michał Dudziński Oddział Warszawa
 • Wiceprezydent ds. finansów: Anna Andrzejewska Oddział Lublin
 • Sekretarz Generalny: Karolina Kempiak Oddział Wrocław
 • Skarbnik Generalny: Kacper Kropielnicki Oddział Poznań
 • Narodowy koordynator wymiany – NEO: Jakub Szuwara Oddział Kraków
 • Narodowy koordynator ds. profilaktyki: Michał Trzos Oddział Łódź