Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w nowej inicjatywie PTSS organizowanej razem z Instytutem Blend-a-Med Oral-b, czyli

Olimpiadzie Profilaktycznej PTSS – DENTALCARE

 

Olimpiada ma na celu wyłonienie osób z największą wiedzą z zakresu zdrowia jamy ustnej, o zacięciu naukowym i stale pogłębiających swoją wiedzę. Oprócz tego ma na celu promowanie nauki i wywoływanie dyskusji na najbardziej podstawowe, a wcale nie tak oczywiste tematy. Finaliści będą mieli okazję spróbować swoich sił jako wykładowcy na ostatniej tegorocznej konferencji PTSS – w Krakowie. Dla najlepszych uczestników przewidziane są cenne nagrody.

I ETAP

I etap odbędzie się podczas trwania pierwszych trzech konferencji PTSS – w Łodzi, Warszawie oraz Zabrzu. Polegał on będzie na rozwiązaniu dostępnych online testów z zakresu zdrowia jamy ustnej jak i z tematyki wykładów na danej konferencji. Pytania ze zdrowia jamy ustnej układane będą na podstawie materiałów dostępnych pod tym adresem. Z kolei pytania z tematyki wykładów obejmować będą wykłady, które według programu konferencji odbędą się przed rozpoczęciem testu. Godzina rozpoczęcia każdego z testów oraz link do nich podane będą w osobnej informacji na stronie PTSS.pl oraz na wydarzeniu konferencyjnym.
Z każdej z konferencji osoby z pięcioma najlepszymi wynikami zakwalifikują się do II etapu.

II ETAP

II etap będzie mieć formę korespondencyjną, a kontaktować się będziemy poprzez adresy email, które uczestnicy podadzą podczas rozwiązywania testu. Polegać on będzie na wybraniu jednego ze wspólnych tematów, dostępnych dla uczestników II etapu i napisaniu na niego krótkiej pracy/analizy. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa wybrana wspólnie przez PTSS i Instytut Blend-a-Med Oral-b. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną 3 najlepsze, a ich autorzy zakwalifikują się do III etapu.

III ETAP

III etap odbędzie się na konferencji w Krakowie, gdzie trójka finalistów będzie miała możliwość zaprezentowania swojej pracy z II etapu, w formie kilkuminutowego wykładu. Ich starania oceniać będzie Komisja Konkursowa, dokonująca wielopoziomowej oceny.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest  >> TUTAJ <<