Uczestnicy wymiany IADS wzięli udział w czterech warsztatach, podczas których mieli możliwość poszerzenia zarówno swojej wiedzy teoretycznej jak i zastosowania jej w praktyce.

1. Lek. dent. Renata Lenkiewicz „Wkłady indywidualne z włókna szklanego” – podczas szkolenia przedstawione zostały problemy i ograniczenia związane z odbudową zębów leczonych endodontycznie oraz optymalne rozwiązania odtwórcze. Studenci poznali biomechanikę wkładów koronowo-korzeniowych wykonanych za pomocą różnych materiałów i metod. W części praktycznej uczestnicy mieli okazję samodzielnie wykonać indywidualny wkład z włókien szklanych. Warsztaty odbyły się w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM we współpracy z firmą GC.

 

2. Lek. dent. Paweł Sawicki „Implanty krok po kroku” – każdy z uczestników samodzielnie wykonał pełną procedurę chirurgiczną procesu instalacji implantu w model, co zostało poprzedzone wykładem dotyczącym wskazań i przeciwwskazań do leczenia implantologicznego, omówienia diagnostyki oraz protokołu postępowania jak i pokazu przypadków leczenia implantoprotetycznego. Szkolenie odbyło się we współpracy z firmą Global D.

 

3. Lek. Dent. Juliusz Kosewski – cykl 2 warsztatów poświęconych wykonawstwie funkcjonalnych i estetycznych wypełnień kompozytowych w odcinku bocznym oraz rekonstrukcji zębów przednich z zastosowaniem techniki warstwowej