Aktualności

28.08.2020

LDEK jesień 2020 – stanowisko ws. nowych zasad

Kilka dni temu branżowe media obiegła informacja o działaniach podjętych przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Pana Profesora Andrzeja Matyję, na rzecz lekarzy przystępujących do LDEK i LEK, którym w bieżącej sesji egzaminacyjnej narzucone zostały bardzo niekorzystne warunki zdawania tych egzaminów.

Pokłosiem tych bardzo potrzebnych działań była wiadomość, wysłana w dniu dzisiejszym do lekarzy drogą mailową, w której czytamy między innymi:

“…jeśli osoba zdająca będzie ze względów zdrowotnych musiała napić się lub spożyć posiłek, będzie to dopuszczalne. Jednakże powinna bezpośrednio przed egzaminem poinformować o takiej potrzebie Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego. Następnie, gdy będzie chciała skorzystać z tej możliwości, powinna przez podniesienie ręki zasygnalizować taką chęć. Wówczas będzie mogła napić się lub spożyć posiłek w miejscu i w sposób zapewniający zachowanie warunków sanitarnych, wskazanych przez Przewodniczącego Zespołu.”

Przedstawiamy treść pisma, które Zarząd PTSS wystosował do Dyrektora CEM w odpowiedzi na proponowane zasady. Wierzymy, że nie jest jeszcze zbyt późno na zmianę stanowiska i wyjście naprzeciw apelom środowiska.

Stanowisko PTSS dot. LDEK (PDF)